Όροι Εγγύησης

Περίπτωση υπαναχώρησης αγοράς

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του σφραγισμένη στην αρχική κατάσταση και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με το νόμιμο παραστατικό αγοράς.

Αν το προιόν είναι ανοικτό χάνεται το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Το κόστος των Μεταφορικών, όλων των επιστρεφόμενων προς την Εταιρεία προϊόντων, βαρύνει τον αγοραστή.

Περίπτωση D.O.A (Dead On Arrival)

Η εγγύηση D.O.A. παρέχεται για έως 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με το νόμιμο παραστατικό αγοράς.

Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά, από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ.
To προιόν δεν θα πρέπει να λειτουργεί κατα 100%.Αν το προιόν υπολειτουργεί δεν ειναι D.O.A. αλλά ισχύει η εγγύηση του.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε ρητά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η εξής:

Αποστέλλετε το προϊόν στο jmctech.gr .Το κόστος των Μεταφορικών, όλων των επιστρεφόμενων προς την Εταιρεία προϊόντων, βαρύνει τον αγοραστή.

To jmctech.gr ενημερώνει το τεχνικό τμήμα για έλεγχο και εξακρίβωση της βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο σέρβις ότι η βλάβη οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε αντικατάσταση του προϊόντος.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος D.O.A., το jmctech.gr υποχρεούται σε συνεννόηση με τον πελάτη να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών ή εφόσον αυτο δεν καθίσταται δυνατόν να προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων στην τιμή της αγοράς.

Περίπτωση προιόντων σε εγγύηση

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με το νόμιμο παραστατικό αγοράς.

Το κόστος των Μεταφορικών, όλων των επιστρεφόμενων προς την Εταιρεία προϊόντων, βαρύνει τον αγοραστή.

Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο σέρβις ότι η βλάβη οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε αποστολή του προϊόντος στόν εκάστοτε κατασκευαστή.

Open Box

Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν, κατόπιν συνενόησης θα γίνει παραλαβή από το τεχνικό μας τμήμα και εφόσον ελεγχθεί ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά και η συσκευασία περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα, θα σας ενημερώσουμε για το χρηματικό ποσό που μπορούμε να σας επιστρέψουμε ως παραλαβή OPEN BOX. Διαφορετικά δεν μπορούμε να το παραλάβουμε υπό άλλους όρους.

Προιόντα εκτός εγγυήσης

Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε την αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων για προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω κακής χρήσης. Σε αυτή τη περίπτωση σας επιστρέφουμε το προϊόν.

Οι συνεργάτες μας στο τμήμα Service θα επικοινωνήσουν μαζί σας τηλεφωνικώς ή με e-mail, για να σας ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Προσοχή: Σε περίπτωση που η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση (κακή χρήση, ατύχημα, σύγκρουση, κ.λ.π.), επιβαρύνεστε με έξοδα ελέγχου 15 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σε όλες τις περιπτώσεις

Εάν το προϊόν βρεθεί σε καλή κατάσταση και λειτουργεί κανονικά, θα σας το επιστρέψουμε και επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής καθώς και 15 ευρώ + ΦΠΑ για τον έλεγχο.

 

Σε περίπτωση που δεν λάβετε τα προϊόντα εντός του χρόνου παράδοσης που καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία ,παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
Θα ενημερωθείτε για το χρόνο αποστολής του προϊόντος και εάν εκκρεμεί η παράδοσή του, θα φροντίσουμε να εξακριβώσουμε που βρίσκεται το δέμα.

 

* Η εγγύηση δεν καλύπτει τον φορτιστή τα ακουστικά καθώς και την μπαταρία της συσκευής. (Εκτός αν ο κατασκευαστής ορίζει κάτι διαφορετικό)
** Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς για επισκευή ή/και αντικατάσταση του προϊόντος από και προς την εταιρεία μας.
*** Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει σε περίπτωση που:
α. Η βλάβη προκλήθηκε επειδή ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί ή δεν συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρηστών.
β. Η βλάβη προκλήθηκε από βρέξιμο, πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη.
γ. Η βλάβη προκλήθηκε από επισκευή, μετατροπή ή καθαρισμό της συσκευής σε μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα.
δ. Έχουν αλλοιωθεί πληροφορίες όπως : η ημερομηνία αγοράς, το όνομα και το είδος του προϊόντος ή το παραστατικό απόδειξης της αγοράς.
ε. Η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας πρόσθετων ατυχημάτων όπως ανωτέρα βία, διαφορά ή πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας από τον αγοραστή. (Αρχική φόρτιση 5-6 ώρες).

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
    Συνήγορος του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/
    Τραπεζικός Μεσολαβητής https://www.hobis.gr
    Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr 
Ειδικότερα:

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/faq/index_el.htm

Η νομική εγγύηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει ελαττώματα που θεωρείται ότι υπήρχαν κατά τη στιγμή της παράδοσης κι έγιναν εμφανή μέσα στην επόμενη διετία. Ωστόσο, η επίμαχη περίοδος είναι οι 6 μήνες μετά την αγορά του προϊόντος:
 
– Κάθε ελάττωμα που εμφανίζεται εντός 6 μηνών θεωρείται ότι υπήρχε κατά τη στιγμή της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, το κατάστημα (ο πωλητής) οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς οποιοδήποτε κόστος προς τον καταναλωτή.
– Μετά την πάροδο 6 μηνών, ο καταναλωτής μπορεί ακόμη να θεωρήσει υπεύθυνο το κατάστημα (τον πωλητή) για κάθε ελάττωμα που θα εμφανιστεί μέχρι το τέλος της διετούς περίδου της εγγύησης. Ωστόσο, το κατάστημα (ο πωλητής) μπορεί να σας ζητήσει να αποδείξετε ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά την παράδοση του προϊόντος. Κάτι τέτοιο είναι συχνά δύσκολο και ο καταναλωτής θα πρέπει να απευθυνθεί σε τεχνικό εμπειρογνώμονα.